FANDOM


Królestwo Pilsko-Poznańskie - państwo utworzone w środku roku 1954. Królami są Wiktor I oraz Alan III.

Państwo wielokrotnie prowadziło wojnę z Królestwem Oławskim. Na początku roku 1959, królowie pokłócili się,

królestwo podzieliło się na dzielnice: Księstwo Pilskie i Królestwo Poznańskie. Księstwem Pilskim zarządał

Xsiąże Wielki Pilski Dawid I Gruby. Królestwem Poznańskim zaś król Wiktor I.

7252145-mapa-polski-900-782

Mapa przedstawia Królestwo Pilsko-Poznańskie (niebieskie granice)

oraz Królestwo Oławskie (bordowe granice)

Królestwo Oławskie powiększyło swoje granice w 1962 roku.

7252145-mapa-polski-900-782-1

============================ Edytuj

Wojna Oławsko-Pilsko-Poznańska

Strony konfliktu:

Królestwo Oławskie = Królestwo Pilsko-Poznańskie

= Królestwo Legnickie

============================ Edytuj

Dowódcy konfliktu:

Królestwo Oławskie:

-Zim XI

-Karol W.

-Zygmunt Szrekowsky

-Hetman Oław Wrocławski

-Aleksander Wrocławski

-Kufaton Jąderko

Królestwo Pilsko-Poznańskie:

-Król Pilski Alan III

-Król Poznański Wiktor I

-Fiona Von S.

-Piotr S.

-Hetman Wielki Urszul I

-Harambe

============================ Edytuj

Siły

Królestwo Oławskie:

ok. 40 tys. żołnierzy

Królestwo Pilsko-Poznańskie:

ok 67 tys. żołnierzy

Siły przejeły Wrocław po 11 dniach marszu i walk. Po 2 tygodniach wojska wycofały się z miasta.